lördag 31 mars 2012

Tips till entreprenörer och politiker i Västervik

"Det är inte osannolikt att välfärdsmarknaden inom 50 år uppgår till 500 miljarder – bara i Sverige. En liknande utveckling är trolig i övriga Europa. De kommuner och regioner som skapar goda tillväxtförutsättningar för vårdentreprenörer kan på sikt bli vinnare."

Citatet är direkt hämtat från en pinfärsk analys gjord av Stockholms Handelskammare. Vi kommer inte att få se mer av offentlig välfärd. Däremot finns en framtida jättemarknad - även lokalt - för privata "välfärdsföretag" inom vård, skola och omsorg.

Sverige är världsberömt för sin välfärdsmodell och för vår expertis på området. Efterfrågan på sådana tjänster växer mycket snabbt och i analysen spår man att nästa Ikea eller Volvo finns att hitta i den här branschen.

Även på ett lokalt plan finns möjligheter för entreprenörer. I Västervik finns redan några ännu så länge små aktörer. Men de har framtiden för sig och om de gör rätt kommer de att växa och bli framgångsrika.

Tro inte heller att de stora, Capio och Attendo t ex, kommer att dra sig tillbaka trots "vårdskandaler". De har redan åtgärdat många barnsjukdomar. Capio är världsunikt och säljer med stor framgång svensk vårdorganisation på en världsmarknad.

Ett tips till entreprenörer - och politiker - i Västervik är att redan nu adressera den här utvecklingen för det handlar om tillväxt och riktiga jobb. Vi kommer att få se många välfärdsföretag, inom skolan, hemtjänst, vård och omsorg kommande år. Oavsett vad vi tycker om det. Och oavsett färg på det politiska styret. Kunderna är både företag och privatpersoner - och kommunen.

De som tror att vi kan skruva tillbaka klockan och att all välfärd ska distribueras i offentlig regi även i framtiden har inte insett vad som kommer. Många "RUT-företag" kommer snabbt att växla upp och öka sitt utbud av tjänster t ex. Här kan du ladda hem och läsa analysen:


Från offentlig förvaltning till entreprenörskap

Ur led med tiden

Kommunalrådet Harald Hjalmarsson och hans moderater i Västerviks kommun har hamnat i otakt både med tiden och med väljarna. Problem med att bringa klarhet i den katastrofala budgetmissen och den ekonomiska skötseln i allmänhet ökar dag för dag känslan av att kontroll saknas, att Västervik är på väg utför. Kommunikationen upplevs som urusel. Ledarskapet sätts i fråga. Värdefull tid rinner ut och förtroendekapital urholkas.

Utåt sett uppstår också frågan vilka rådgivare Harald lyssnar på och har omkring sig. Finns de överhuvudtaget? Eller är det som väljarna misstänker - det moderata nätverket är för svagt, han lämnas alltför ensam och isolerad?

Harald själv tycks vara fullt upptagen med att  försöka lösa kommunens ekonomi på egen hand. Samtidigt som han fortsatt prioriterat ordförandeskapet i Regionförbundet vilket inte västerviksborna tycker är det smartaste i den givna situationen.

I en kris måste en ledare vara ett med sina väljare. Det är också det som utmärkt Haralds snart åtta år som kommunalråd. Hans utomordentliga känsla för vad väljarna känner, tänker och tycker. Men just nu tycks den lyhördheten ha svikt honom - medborgarna har lämnats utanför. Harald och kommunledningen i övrigt verkar inte förstå vad Västerviksborna tänker och frågorna de ställer:

"När får vi veta allt, så att vi också förstår? Är Västervik på väg utför på allvar? Kan vi vända det här? Hur ska det gå till? Och hur kan vi tillsammans hjälpa till?"

För Haralds skull hoppas vi han får den hjälp och det stöd han är värd av sitt parti. Men istället tycks hans bästa hjälp komma från annat håll:

Opponenten, socialdemokraten Thomas Kronståhl, får den största gratispassningen vi sett på länge  -  han tar den och säger givetvis inte att han ska bli nästa kommunalråd, utan istället att han i en svår kris är beredd att samverka för kommunens bästa.

"Vi får väl ta ett snack - Harald och jag..."

På det kan han mycket väl vinna nästa val.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar