måndag 9 april 2012

Vi behöver få fart på hjulen igen...


"Välståndet i de fyra länen i Småland–Blekinge skapas till stor del av låg- till medellågteknologiska små och medelstora företag. Dessa industriföretag sysslar främst med tillverkning med lågt förädlingsvärde, ofta som underleverantörer till större svenska företag."

En OECD rapport om Småland och Blekinge pekar på problem. Vår region är välmående i ett europeiskt perspektiv men vi ligger i botten i en svensk jämförelse. Vi är bra på småföretagande men våra småföretag har låg förädlingsgrad och svag teknikhöjd. Vi är därför sårbara.

Problemen stavas kompetensförsörjning, transporter och kommunikationer. Geografiskt är vi en ”strategiskt obetydlig” kommun som ligger långt ifrån regionala utvecklingscentra som Linköping, Norrköping, Kalmar och Växjö. Västervik har också en stagnerande befolkningsutveckling.

Vi behöver därför en ny konstruktiv diskussion om vår tillväxt och innovationskraft. Företagare är vana vid att lyfta fram och marknadsföra sina fördelar. Men man är lika vana vid att hantera krassa realiteter, utan skygglappar. Bara genom att se sanningen i vitögat kan förändringar åstadkommas. Elfa, Totebo, Slip Naxos och flera andra av våra idag allra finaste företag vet hur det är att leva på brantens rand. De har gjort sina resor och vändningar. Och de har lyckats.

Hur då? De här företagen har var sin egen historia. Men för att lyckas, i företag, organisationer och kommuner behövs fyra saker:

  • En ”social” rörelse. Vi måste kunna motivera medarbetare och medborgare så att alla känner sig delaktiga och vill.
  • Idéer. Elfa gick från att tillverka hyllor till att sälja "smarta förvaringslösningar för moderna människor". Det var ett stort och avgörande steg som påverkade all produktutveckling och marknadsföringen fick högsta prioritet.
  • En berättelse. Den historia som alla anställda, kunder och medborgare och andra kan relatera till. I Västervik har historien i tio år handlat om hur vi lyfte oss efter Electrolux nedläggning. Den historien är sliten och behöver förnyas
  • Ledare med mod. Att leda är att gå före, visa vägen och göra det som andra inte vågar eller kan.
Tillväxtkommunen och vi själva behöver definiera oss på nytt.

I små och stora företag är det innovationsprocesserna som avgör framgången. Även för små företag är innovationskraften viktig. Jag tänker på vad Marie Sevlidis som framgångsrikt förnyat konceptet ”frisersalong” med sin salong People i Västervik, sa i en intervju:
- Hemligheten är att jag metodiskt förnyar fyra saker i min salong varje år, sådant som tydligt upplevs som kundnytta.

People är ett lyckat exempel på innovativt ledarskap.

Andra exempel är det större Pentronic som lockar flera av landets bästa unga ingenjörer till Västervik – med utmaningen att ständigt leda utvecklingen inom området temperaturmätning.

Eller Barracuda som av något så enkelt som nät och plastbitar förmår att oavbrutet utveckla nya tekniskt avancerade applikationer för försvarsindustri över hela världen.

Eller Totebo AB som i över 30 år försett Ikea med smartare tillverkningsprocesser än konkurrenterna för planmöbler, vilket förvandlat Totebo till något av ett nationellt ”utvecklingscentrum” i sin nisch för världens just nu mest framgångsrika svenska företag.

Vänta inte på staten - vi gör det själva...

Det som skulle göra skillnad i Västervik är en helt ny 110-väg till Linköping, sträckan Överum-Linköping. Det skulle korta restiden med 15 minuter minst. Vägen skulle kosta ca 2,1 miljard. Om Västervik, Linköping och Åtvidaberg lånade de pengarna hos Kommuninvest till 3 procent ränta skulle driftkostnaden per år bli 20 miljoner kronor per kommun. Det är det värt.

Bygg en nya likadan väg mellan Vimmerby och Nässjö. Även här kan Västervik vara med och betala. De viktiga transportnoder vi har idag för privat- och affärsresande är just Nässjö och Linköping/Norrköping. Kopplingen till X2000 gör att du då kan ta dig till Malmö och Kastrup på tre timmar från Västervik och till Arlanda/Stockholm på mindre än tre timmar.

Det skulle gynna arbetspendling och samverkan med Linköping som är viktigaste utvecklingscentra för Västervik.

Vi skulle korta resan till Göteborg med bil med 15 minuter och småländska höglandet skulle föras närmare Västervik (vi är både höglandets och Linköpings sommarstad t ex).

Anslutningstrafik till varje X2000 tåg med små bussar och avropssystem (du ringer och bokar) skulle lösa transporterna smidigt. Sådan trafik bör införas redan idag.
 Inga kommentarer:

Skicka en kommentar