söndag 30 januari 2011

Regiondagarna 2011 - ett spännande "mini-Davos" på Gränsö slott

Regionförbundets stora event, Regiondagarna 2011, hölls i år på Gränsö slott. I två dagar samlades över 200 politiker, tjänstemän och företagare från hela Kalmar länsregionen, samt ett 50-tal tunga talare och representanter från allt från Svensk Turism till Swedbank.

Gränsö förvandlades till ett mini-Davos. Stora samlingar i Magasinet, fyra olika föreläsningssalar igång samtidigt. Mindre möten överallt. Luncher, middagar och mingelträffar.

Programmet var imponerande och min lilla enkät bland deltagarna pekade genomgående på att man var mer än nöjda och mycket inspirerade. Det handlade om allt från stadsplaneringens ökade betydelse, till ekonomi och hur man skapar attraktiva och effektiva destinationer.

Vi kommer att bilda en ny storregion (om tre år) tillsammans med Östergötland, halva Sörmland och Öland. Ett frågetecken är om Kronobergs län går till Skåne, där vill man haka på Öresundsregionen.

Fler företagsledare behövs till nästa års Regiondagar. Det har inte riktigt gått fram hur bra och viktiga de är för näringslivet. Så håll ögonen öppna.

För Gränsö var det viktigt att se hur bra det fungerade när vi nu satte alla våra lokaler i bruk samtidigt. Själv är jag stolt över hur medarbetarna klarade av det. Vi fick ytterligare ett bevis för hur vi kan klara stora och komplexa möten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar