söndag 31 oktober 2010

Business Jam...

Ibland kan man tycka att det är för lite rock´n roll i näringslivet.

I Västervik - som i de flesta kommuner - är nyckelorden för tillväxt just nu "nätverk" och "samverkan". Att nätverka är ett mantra särskilt för konsulter, politiker, kommunala och regionala näringslivsbolag. Samtidigt kan det bli väldigt krystat att kommendera fram sådana lösningar.

Västervik har kommit mycket långt i att skapa en bra attityd till företagande och en bra attityd företag emellan. Det finns en gemensam drivkraft och en upplevelse av att Västervik är företagsvänligt.

Ändå konstrueras många nätverk på fel grunder. Många ska samtala och samverka på kommando och det är bortkastad tid. Att skapa effektiva och i någon mening lönsamma nätverk är svårt. Bra nätverk skapas utifrån en nödvändighet, att alla vinner.

Det är bara att tänka på barnens lek - den ene har en hink och den andre har en spade, och sen måste kidsen själva komma överens om hur de ska leka. Mamma blir mest ivägen med sina eventuella försök att lägga sig i. Däremot kan hon leda fram till själva lekplatsen.

I artistvärlden är det vanligt att man "jammar". Stevie Wonder spelar munspel med Toots Thieleman. Många nya spännande och framgångsrika karriärer har skapats så. Hepstars + Hootenanny Singers = ABBA. Ett exempel på framgångsrikt jam.

Entreprenörer är också artister - alla har ett eget uttryck. Så när entreprenörer träffas som på Tillväxtdagen och Klivetmöten - så är det faktiskt som en jamsession. Var och en bidrar utifrån sina egna erfarenheter och kunskaper.

Kan vi i Västervik skapa en sådan lite mera rockande entreprenörskultur - och vi har verkligen förutsättningar eftersom vi har ett bra samtalsklimat företagare emellan - då har Västervik tagit ytterligare ett steg på framgångens väg.

Entreprenörer träffas och bidrar kreativt och lustfyllt för att skapa nya vinstgivande affärsverksamheter, tillsammans och i nya konstellationer - Business Jam.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar