fredag 23 april 2010

I all förtrolighet

Varför går det aldrig att bevara en hemlighet?

En politiker eller makthavare berättar något viktigt för sin mest förtrogne - i all förtrolighet. Nästa dag vet alla. Det läcker som ett såll.

Det beror på att den förtrogne också har en förtrogen.
Att kunna avslöja en hemlighet ger makt och status. Alla älskar att kunna berätta något ingen annan vet.

Det är därför du styr, inte med pengar - utan med information. För pengar kan du köpa glass. Men information ger makt på riktigt. Om du kan spelet.

Psykologin är enkel: Att bära en hemlighet är lika tungt som en skuld hos kronofogden. Man måste dela den med någon. Hemligheter har också ett pris, ett värde på marknaden.

En makthavare belönar därför sina förtrogna med hemligheter. Väl medveten om att hemligheten kommer att läcka ut. Det är ofta själva avsikten. Förtroligheter har blivit vår tids förläningar. De delas ut som fideikommiss på 1700-talet.

Informationssamhället är här på allvar. Det är Dagens Information inte Dagens Industri som är framtidens husorgan för den nya överklassen. De som inte räknar Ferraris i garaget utan hur många systemskiften i styrfabriken du kan åstadkomma.

Bra politiker, beslutsfattare, opinionsbildare och även journalister har en intuitiv förståelse för informationsspelet. Det är viktigt att ha utvecklade relationer och nätverk för att det ska fungera. Samtidigt som alltfler mediakanaler gör det mera krävande. Vad händer med nyheten när den växer till liv i tidningar, rörliga och sociala media, bloggar..?
Du måste därför kunna behärska både dina relationer, dina förtrogna, men också kunna förutse effekter.

En politiker i Västervik som var riktigt bra på det här maktspelet var den gamle realpolitikern och sosserådet Gunnar Oscarsson på 80-talet - han var en slug mästare i att styra med information och hanterade info lika skickligt som en kompositör ett libretto för att få kören att stämma in och besluten att gå hans väg.

Det innebar att informera till hälften, portionsvis, tillagat och tillrett.

Information används också omvänt, uppåt, när du vill påverka.
Tänk då på att makthavare bara blir farliga om du målar in dem i ett hörn.
Gör aldrig det. Se istället till att han eller hon alltid har en bra utväg. Det är din enda chans att få ett beslut att gå din väg.

Så vad ska man dra för slutsats av allt detta? Jo, om en politiker, maktfunktionär eller annan "vän" med makt berättar en hemlis för dig - fråga dig själv varför du har degraderats till förtrogen och budbärare.

För nu balanserar du på en riktigt slak lina. Om du inte nöjer dig med en förläning vill säga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar